Adobe Acrobat XI Pro

฿8,800
จำนวน:

Adobe Acrobat XI Professional

โปรแกรมจัดการ PDF,แก้ไขงานเอกสาร

 รูปแบบผลิตภัณฑ์
 เป็นกล่อง ,พร้อมแผ่น Media แล Product

ระยะเวลาการใช้งาน
ไม่กำหนดอายุการใชงาน

(( ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))

ความสามารถผลิตภัณฑ์
สามารถผูกไอดีหรือลงทะเบียนKEYกับทางAdobeได้ปกติ
(ใช้สำหรับลงทะเบียนรหัสว่าเราเป็นเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว)

 


 • 25786.jpg
  Adobe Photoshop CS6โปรแกรมแต่งและแก้ไขรูปภาพ รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นกล่อง ,พร้อมแผ่น Media แล Productระยะเวลาการใช้งานไม่กำหนดอายุการใชงาน(( ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))
  ฿21,000

 • cs6_ai_boxshot_3in-278978.jpg
  Adobe illustrator CS6รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นกล่อง ,พร้อมแผ่น Media แล Productระยะเวลาการใช้งานไม่กำหนดอายุการใชงาน(( ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))
  ฿21,000

 • 9623941_xxlg.jpg
  Adobe Creative Cloud Adobe Creative Cloud for teamรูปแบบผลิตภัณฑ์ Licensing ระยะเวลาการใช้งานกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 1 ปี(( ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))
  ฿20,450

 • Photoshop_CC_totem_5in_300ppi.png
  Adobe Photoshop CCโปรแกรมตกแต่งภาพรูปแบบผลิตภัณฑ์ Licensing Subscription Monthly 1 USER ระยะเวลาการใช้งานกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 1 ปี (( ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))
  ฿8,900

 • Illustrator_CC_totem_5in_300ppi.png
  Adobe illustrator CCโปรแกรมตกแต่งภาพ กราฟฟิคลายเส้นรูปแบบผลิตภัณฑ์Licensing Subscription Monthly 1 USER ระยะเวลาการใช้งานกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 1 ปี (( ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))
  ฿8,900

 • premierepro_cc_totem_5in_300ppi-100035541-large.png
  Adobe Premiere Pro CCรูปแบบผลิตภัณฑ์Licensing Subscription Monthly 1 USER ระยะเวลาการใช้งานกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 1 ปี (( ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))
  ฿8,900

 • AFTER EFFECT.png
  Adobe After Effects CCรูปแบบผลิตภัณฑ์Licensing Subscription Monthly 1 USERระยะเวลาการใช้งานกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 1 ปี(( ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))
  ฿8,900

 • 9AJGKKp.png
  Adobe Audition CCรูปแบบผลิตภัณฑ์Licensing Subscription Monthly 1 USERระยะเวลาการใช้งานกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 1 ปี(( ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))
  ฿8,900

 • indesign_cc_totem_5in_300ppi-100035576-large.png
  Adobe InDesing CCรูปแบบผลิตภัณฑ์Licensing Subscription Monthly 1 USERระยะเวลาการใช้งานกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 1 ปี(( ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))
  ฿8,900
Visitors: 476,961